Hoogteverschillen

Als er hoogteverschillen in uw tuin aanwezig zijn, dan moeten deze worden overbrugd, dit kan als er de ruimte voor is door het op een mooie natuurlijke manier te laten verlopen d.m.v. glooingen of hellingen.

Vaak echter moet er een technische oplossing worden bedacht zoals trappen, muren en keerwanden.

De technische oplossingen zijn bouwkundig en vragen creativiteit en deskundigheid, en leiden uiteindelijk tot prachtige resultaten.

Hoogte verschillen kunnen ook worden gecréeerd, b.v. door het maken bloembakken.

De foto’s geven u een indruk op welke wijze wij hier oplossingen voor hebben bedacht en gerealiseerd.

Samen kijken naar de
mogelijkheden voor uw tuin?